Bài viết

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2015

1Thực hiện kế hoạch số 50/KH-CĐTCT ngày 04/4/ 2012 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Đại hội XII Công đoàn xây dựng Việt Nam.

 

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng, Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2012-2015) đã được long trọng tổ chức vào ngày 01/06/2012 với sự tham gia của 62 đại biểu đại diện cho CNVCLĐ của các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong toàn công ty.

 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, đại diện lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng có đồng chí Kiều Văn Linh - Ủy viên BCH Công đoàn XD Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT; đ/c Đinh Thị Nghị - UV BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT, các đồng chí trong Ban thường vụ, văn phòng Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn các Công ty thành viên của Tổng công ty khu vực Hà Nội.

 

Đại hội còn vui mừng chào đón các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty, các đồng chí Bí thư chi bộ, giám đốc các chi nhánh, xí nghiệp, trung tâm và đội trưởng các đội xây lắp trực thuộc công ty đến dự đại hội.

 

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng đã sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và đã nhất trí cao với mục tiêu: Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty (1974-2014), bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, phát huy vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Công đoàn công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ công ty góp phần tích cực vào việc thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động; tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng phát triển và tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện.

 

Các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ không ngừng phát triển và lớn mạnh, nâng cao nhận thức, hiểu biết các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Tổng liên đoàn, Công đoàn ngành XDVN và Công đoàn Tổng công ty.

- Vận động CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của đơn vị, thu hút đông đảo người lao động tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, nhiệm vụ SXKD, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

- Tham gia giải quyết việc làm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Phát huy quyền làm chủ tập thể của CNVC-LĐ, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc đối với Đoàn viên Công đoàn và người lao động.

- Làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tổ chức tốt hoạt động tài chính Công đoàn đúng quy định và hiệu quả.

- Làm tốt Công tác vận động nữ CNVC-LĐ: Phát huy tốt vai trò và năng lực của đội ngũ nữ CNVC-LĐ trong thời kỳ mới;

- Làm tốt Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng.

- Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác phát triển ngành nghề và phát triển thương hiệu của Công ty và Tổng công ty.

 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn Công ty khóa VI (nhiệm kỳ 2012-2015) bao gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 05 đồng chí đại diện cho toàn thể CBCNVLĐ Công ty đi dự Đại hội VII Công đoàn Tổng công ty cổ phần Sông Hồng nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng công ty đã công bố Quyết định và trao "Cờ thi đua ngành xây dựng" cho tập thể Công đoàn Công ty. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Công đoàn Công ty được vinh dự nhận Cờ thi đua ngành Xây dựng.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể Đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ toàn công ty tin tưởng vào sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ VI: Đoàn kết thống nhất, thi đua, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, đóng góp sức mình thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết mà Đại hội lần này đã đề ra; xây dựng Công đoàn công ty cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng trở thành Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng với xu thế phát triển và lớn mạnh chung của Công đoàn Tổng công ty CP Sông Hồng.

Ghi nhận tại đại hội:

2

3

4

5

6

7

 

Công ty CPXD số 1 Sông Hồng.

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Friday the 27th.